بیمه مسئولیت حرفه ای آرایشگران

بیمه مسئولیت حرفه ای آرایشگران

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران:

انسان به صورت ذاتی آراستگی و زیبایی را دوست دارد .

داشتن ظاهری آراسته و زیبا باعث افزایش هرچه بیشتر اعتماد به نفس در شخص میگردد .درواقع حرفه ارایشگری امروزه به یک تخصص تبدیل شده است .

امروزه گرایش زیاد عامه مردم به سالن های زیبایی علاوه بر سودی که برای آرایشگران به همراه دارددارای مسئولیت های بسیار زیادی می باشد .

شما تصور کنید یک خانم جهت انجام خدمات ارایشگری به یک سالن زیبایی مراجعه میکند و به دلیل یک اشتباه از جانب ارایشگر دچار حساسیت های پوستی می شود و یا چشم و ابروی مراجعه کننده آسیب می بیند در چنین شرایطی آرایشگر مسئولیت جبران خسارت و یا پرداخت دیه را بر عهده دارد.

 

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای  آرایشگران در چنین مواقعی حامی ارایشگران عزیز خواهد بود .

بیمه مسئولیت مدنی آرایشگران در قبال مراجعه کنندگان بدین معناست که اگر در نتیجه قصورو اهمال و یا اشتباه در اجرای وظایف قانونی آرایشگر خسارت جانی به مراجعه کننده وارد کند بیمه گر پس از احراز و اثبات مسئولیت  آرایشگر در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضایی خسارت وارده را تا سقفی که در بیمه نامه مشخص شده پرداخت خواهد کرد.

خطرات تحت پوشش :

1- حساسيت های پوستی و يا تغيير رنگ و تورم
2- تخريب مو يا ريزش آن
3- جراحت های روي پوست و دست و پا
4- آسيب ديدگی چشمها ،پلک ،ابرو ، مژه
5-برق گرفتگی به علت خيس بودن مو و بدن
6- شکستگی يا مصدوميت بر اثر لغزش در سالن

استثنائات بیمه نامه آرایشگران:

1- خسارت وارده به کارکنان شاغل در آرايشگاه
2-خسارت های مالی
3- مسئوليت پيمانکاران بيمه گذار
4- حوادث ناشی از درگيری و نزاع
5- خسارت هايی که منشا آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل حوادث و بلايای طبيعی مانند سيل و زلزله يا رانش زمين ، مگر اينکه عمل بيمه گذار عامل ايجاد و يا تشديد کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود. در اين موارد تعهد بيمه گر محدود به ميزان مسئوليت بيمه گذار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود
6- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته ای و تشعشعات راديو اکتيو ، عمليات تروريستی و اقدامات براندازی عليه حکومت و عوامل ديگری از اين قبيل
7-خسارت های ناشی از مسئوليت هر شخص ديگری به غير از بيمه گذار
8-مسئوليت زيان های مالی يا از دست دادن درآمد آرايشگر و زيانديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در کار
9-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر يا روان گردان توسط اشخاص ثالث
10-خسارت های وارده به شخص آرايشگر و شرکا

11- خسارت های مستقيم و غير مستقيم ناشي از خطراتی از قبيل آتش سوزی ، انفجار و ترکيدگی لوله های آب
12-خسارت های وارده به تجهيزات و وسايل آرايشگاه
13-خسارت های ناشی از تخلف از قوانين و نظامات دولتی و محکوميت جزايی و جرايم مربوطه و محکوميت نقدی به نفع دولت و همچنين مجازات هايیقابل خريد بيمه گذار

 

سایر بیمه نامه های مورد نیاز برای آرایشگران :

1- بیمه نامه اتش سوزی و خطرات زلزله ، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب 


2- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان