بیمه بدنه و شخص ثالث سامان

بیمه بدنه و شخص ثالث سامان

شرکت بیمه سامان یکی از مطرح ترین شرکت های بیمه با سطح توانگری یک دربین شرکت های بیمه میباشد ، بیمه بدنه اتومبیل و بیمه شخص ثالث و بیمه مسئولیت راننده همگی از خدمات بیمه ای این شرکت میباشد .با توجه به شرایط بیمه نامه بدنه شرکت بیمه سامان پوشش های زیر را به عنوان پوشش های اصلی این بیمه نامه تحت پوش قرار می‌گیرند:

 • آتش سوزی: اگر خساراتی در اثر آتش سوزی ، صاعقه و انفجار به خودرو و یا لوازم اصلی و یا یدکی خودرو وارد شود با این پوشش قابل جبران می‌باشد. در اصطلاح بیمه‌ای به این پوشش‌ها اختصارا آصا نیز گفته می‌شود.
 • پوشش سرقت: سرقت کلی اتومبیل پوشش اصلی بیمه بدنه سامان می باشد و اگر خسارتی در اثر دزدی به خودروی بیمه شده وارد شود نیز با پوشش خسارت سرقتی کلی قابل جبران می باشد.
 • پرداخت خسارتی که بیمه گذار مقصر حادثه می‌باشد و خسارت به خودروی وی وارد شده باشد نیز با داشتن بیمه سامان قابل جبران می‌باشد.

پوشش‌های اضافی بیمه بدنه سامان به شرح ذیل می‌باشد:

 • پوشش شکست شیشه به تنهایی
 • پوشش پاشیده شدن رنگ و مواد شیمیایی
 • پوشش بلایای طبیعی
 • سرقت قطعات جزئی
 • پوشش افزایش سرمایه

سایر پوشش‌هایی که با داشتن بیمه  بدنه سامان تحت پوشش می باشند به ترتیب زیر می‌باشند:

 • جبران خسارت‌هایی که در اثر نجات و انتقال به خودروی بیمه شده وارد شده باشد.
 • خسارت‌هایی که باطری و لاستیک‌های چرخ خودرو در اثر خطرات تحت پوشش تا ۵۰ درصد ارزش نو وسایل قابل پرداخت است.
 • خسارت‌های مربوط به برخورد خودروی بیمه شده با جسم ثابت یا متحرک
 • خسارات ناشی از واژگونی و سقوط خودروی بیمه شده
 • پرداخت غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر خودروی بیمه شده خسارت دیده
 • پوشش افزایش ارزش وسیله نقلیه بیمه شده

فرانشیز بیمه بدنه بخشی از خسارت بیمه بدنه شماست که پرداخت آن باید توسط بیمه گذار انجام شود. میزان فرانشیز در هر پوشش بیمه‌ای متفاوت می‌باشد از این رو در زمان خرید بیمه بدنه از هر شرکت بیمه‌ای به میزان فرانشیز هر کدام از خطرات توجه نمایید، فرانشیز بیمه بدنه سامان در هر پوشش به ترتیب ذیل می‌باشد:

 • فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث برای خسارت اول ۱۰ درصد مبلغ خسارت و حداقل ۵۵ هزار تومان ، در خسارت دوم دو برابر فرانشیز خسارت اول و در خسارت سوم سه برابر فرانشیز خسارت اول
 • فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آن‌ها کمتر از ۳ سال می باشد ۱۰ درصد بیشتر از فرانشیز خسارت‌های دیگر
 • فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار به تنهایی ۱۰درصد مبلغ خسارت و حداقل مبلغ ۵۰ هزارتومان
 • فرانشیز شکست شیشه به تنهایی ۲۰درصد مبلغ خسارت
 • فرانشیز پاشیده شدن رنگ و مواد اسیدی ۳۰ درصد مبلغ خسارت
 • فرانشیز بلایای طبیعی ۱۰ درصد و حداقل ۵۰ هزار تومان می‌باشد
 • میزان فرانشیز خسارت سرقت اعم از سرقت جزئی و کلی ۲۰درصد مبلغ خسارت
 • فرانشیز فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث به جز سرقت ۱۰ درصد مبلغ خسارت
 • فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده اتومبیل بیمه شده مقصر نباشد و مقصر شناخته شده‌ای برای حادثه وجود داشته و هم چنین امکان تعقیب مقصر هم فراهم باشد ، فرانشیز ۵۰درصد خسارت اول خواهد بود.