بیمه آتش سوزی و زلزله

بیمه آتش سوزی و زلزله

خانه و اثاثیه ، دفتر کار ، فروشگاه ، کارخانه و یا کارگاه و اجناس داخل آن می تواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد که با مشقت فراوان بدست آورده اید ،  با بیمه آتش سوزی و زلزله سامان می توانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید . موارد تحت پوشش این بیمه عبارتند از :

 • ساختمان
 • تاسیسات
 • اثاثیه موجود در منازل مسکونی
 • مشاعات و مشترکات آنها
 • آتش سوزی‌،‌صاعقه‌،‌انفجار
 • زلزله
 • طوفان
 • ترکیدگی لوله آب
 • سرقت با شکست حرز
 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 • سقوط هواپیما و قطعات آن
 • ترکیدگی لوله آب
 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 • انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار
 • هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات پس از وقوع حادثه
 • آشوب ،شورش ،بلوا،اعتصاب

فرآیند پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی سامان به شرح ذیل میباشد :

 

 • اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه‌گذار ‌در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتیکه خسارت جزو تعهدات بیمه‌گرباشد .
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

بیمه سامان با ارائه طرح‌های مناسب حداکثر پوشش قابل ارائه در برابر خطرات را در اختیار شما قرار می دهد. از ویژگی‌های مهم این طرح‌ها، عدم نیاز به بازدید در طرح‌های خانه امن و جامع خانوار برای صدور می باشد که روال خرید بیمه‌نامه را ساده تر می نماید و بیمه‌نامه آتش سوزی بر اساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار اعلام می نماید صادر خواهد شد.

برخلاف طرح عادی بیمه آتش سوزی سامان این طرح نه‌تنها خطرات اصلی را پوشش می‌دهد بلکه برخی پوشش‌های مازاد را نیز در برمی‌گیرد. علاوه بر آن نه‌تنها خسارات مالی را پوشش می‌دهد بلکه خسارات جانی را نیز جبران می‌کند. آمار خرید این طرح بسیار بالاست چراکه علاوه بر قیمت مناسب موارد تحت پوشش زیادی دارد؛ این موارد عبارت‌اند از:

آﺗﺶ ﺳﻮزی، ﺻﺎﻋﻘﻪ، اﻧﻔﺠﺎر، ﺳﯿﻞ، ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺮز، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ (ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﺠﺎور)، ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻮت، ﻧﻘﺺ ﻋﻀـﻮ و  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ بیمه‌گزار و ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره و اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ بیمه‌گزار و ﺧﺎﻧﻮاده