تفاوت بیمه درمان تکمیلی با تامین اجتماعی

تفاوت بیمه درمان تکمیلی با تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی جزء بیمه های پایه محسوب می شود که حدود %30 هزینه های درمانی را پرداخت می کند البته بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای بازنشستگی افراد هست و در کنار آن بخش بسیار کوچکی از هزینه های درمان را پرداخت می کند. در صورتی که اگر فردبیمه درمان تکمیلی نداشته باشد پرداخت مابقی هزینه درمان بر عهده خود شخص می باشد.

بیمه درمان تکمیلی در واقع تکمیل کننده بیمه تامین اجتماعی است و هزینه های درمانی را در بیمارستان های خصوصی کشور را به مقدار قابل توجهی پرداخت می نماید.

خدمات گران قیمتی مثل دندان پزشکی و عیوب انکساری و همچنین نازایی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار میگیرد.

از فواید بیمه تکمیلی می‌توان به پرداخت هزینه‌های زایمان نیز اشاره کرد که نه تنها بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها را می‌پردازد بلکه هزینه‌های درمان نازایی و ناباروری را نیز پرداخت می‌کند. 

 

در بیمه تکمیلی پرداخت هزینه فقط برای معالجه و درمان است ولی در بیمه اجباری هزینه های پیشگیری نیز بعضا پرداخت میگردد. هزینه هایی مانند پیشگیری از خسارت‌ها و خطراتی باشد که هر لحظه ممکن است فاجعه و حادثه‌ای ایجاد کند. 

در بیمه تکمیلی دوره انتظار برای زایمان و جراحی ها پیش بینی شده است ولی در بیمه  تامین اجتماعی دوره انتظار دیده نشده است.

بنابراین به شما عزیزان توصیه می شود که در کنار بیمه پایه با پرداخت هزینه ای سالیانه از بیمه درمان تکمیلی سامان بهرهمند شوید تا در صورت بروز بیماری ها نگران هزینه های گران قیمت خود نباشید.