تفاوت بیمه عمر و تامین اجتماعی

تفاوت بیمه عمر و تامین اجتماعی

تفاوت بیمه عمر و تامین اجتماعی :

در بیمه عمر امکان باز خرید بیمه نامه و دریافت مبلغ بازخرید یکی از مزایای بیمه عمر است که البته علی رغم فسخ بیمه نامه حدود 90% از اندوخته به فرد بیمه شده باز میگردد.

در بیمه تامین اجتماعی مبلغی که به عنوان حق بیمه پرداخت میشود غیر قابل بازگشت است و همچنین امکان بازخریدی و استفاده و برداشت از اندوخته و دریافت وام روی مبلغ حق بیمه پرداختی وجود ندارد .

در بیمه عمر در کنار سرمایه گذاری که به صورت اندوخته تشکیل می شود پوشش های بیمه ای هم وجود دارد . اما در بیمه تامین اجتماعی هیچ نوع سرمایه گذاری از طریق پرداخت حق بیمه  انجام نمی شود و فقط فرد بیمه شده می تواند از ویزگی های درمانی این بیمه نامه به صورت دفترچه استفاده کند . 

 

همچنین در بیمه تامین اجتماعی که فقط از ویژگی های درمانی آن  می شود استفاده کرد شما میتوانید در بیمه عمر وام بدون ضامن دریافت کنید که از مهم ترین مزایای بیمه عمر است که فرد بیمه شده پس از پایان سال دوم بیمه نامه تا 90% از اندوخته بیمه نامه را میتواند وام بگیرد و از همه مهم تر این که خود بیمه نامه ضامن این وام می باشد .

خرید کدام بیمه بیشتر به نفع ماست ؟بیمه عمر یا تامین اجتماعی؟

در اینجا باید گفت که بیمه های عمر نمی توانند جایگزین تمامی بیمه ها باشند نه بیمه تامین اجتماعی و نه بیمه نامه های درمانی . 

با در نظر گرفتن اینکه بیمه عمر از مزایای بسیلر زیادی برخوردار است می تواند مکملی برای بیمه تامین اجتماعی باشد .

برخی از پوشش های بیمه عمر از قبیل دریافت وام بدون ضامن در کنار دیگر پوشش ها می تواند فقط یکی از دلایل انتخاب بیمه عمر باشد . از سوی دیگر تنها استفاده ای که شما میتوانید از بیمه تامین اجتماعی نمایید استفاده از ویژگی درمانی این بیمه نامه و همچنین بازنشستگی بعد 30 سال پرداخت حق بیمه است.

اگر شما سرپرست خانوار هستین و آینده و آسایش عزیزانتان برایتان مهم است انتخاب هر دو بیمه نامه به سود شماست.

اگر شما به دنبال پاسخ این سوال هستین که خرید کدام بیمه نامه به سود شماست ؟ باید گفت که هر کدام از این بیمه نامه ها جایگاه خودشان را دارند و بهتر است به صورت مکمل هم خریداری شوند.