بیمه عمر و مستمری

بیمه عمر و مستمری

بیمه عمر و مستمری

افراد تحت بيمه تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي, مستمري تحت عنوان حقوق بازنشستگي در هنگام بازنشستگي دريافت مي نمايند.ميزان اين مستمري بستگي به حق بيمه هاي پرداختي آنها در دوران کاري و يا به عبارت ديگر, به ميزان حقوق پايه آنها بستگي دارد. اما  معمولاً افراد در حين خدمت علاوه بر حقوق پايه، مزايا، اضافه کاري،  حق مديريت  و يا سرپرستي و ... دريافت مي کنند که در هنگام بازنشستگي اين منابع درآمدي قطع مي گردد و تنها افراد حقوق مشخصي را دريافت مي کنند.

افراد و خانواده آنها با سطح درآمدي گفته شده هزينه هاي زندگي خود را برنامه ريزي کرده اند و اين اختلاف فاحشي که بين درآمد در هنگام بازنشستگي و  قبل از آن وجود دارد باعث بروز مشکل مي شود. دورانديشي و آينده نگري براي برطرف کردن نگراني به خصوص در زمان کهولت و بازنشستگي. ايجاد درآمد کافي براي زندگي در ايام بازنشستگي و يا تامین بازماندگان مستمری بگیر .ايجاد پس انداز براي آينده با توجه به پرداخت حق بيمه در زمان جواني و استفاده آن در زمان کهولت و از کارافتادگي به خصوص برای مشاغل آزاد.

   هدف از ارائه طرح بیمه مستمری

هدف از ارائه این طرح تحت پوشش قرار دادن افراد جامعه و به ویژه کسانی است که دارای شغل آزاد بوده و دارای بیمه نامه خاصی در زندگی استمرار در آمد آنها را تضمین کند نباشند . این افراد تمایل دارند که با خرید این بیمه نامه بسته به میزان حق بیمه ای که پرداخت می کنند ، از یک دریافتی مستمر برخوردار شوند .

همچنین این طرح می تواند موجب افزایش سطح درآمد بازنشستگان و مستمری بگیران باشد که دارای صندوق بازنشستگی بوده ولی پرداختی این صندوقها کفایت لازم را برای هزینه های زندگی آنها ندارد.

مزایای طرح بیمه مستمری

1 – 3) با خرید این بیمه نامه می توان در آینده درآمد دائمی و مستمر بهره مند شد .

2 – 3) ذخایر حاصل از این بیمه نامه ها به عنوان یکی از منابع سرمایه گذاری شرکتهای بیمه محسوب می شود که سود آن به صورت مشارکت در منافع بین بیمه گر و بیمه گذاران تقسیم می شود .

3 – 3) در مقایسه با سیستم تامین اجتماعی این بیمه جنبه اختیاری دارد .

4 – 3) در تعیین میزان تعهد این نوع بیمه دخالت دولت تاثیر گذار نیست .

5 – 3) در این بیمه نامه حساب هر بیمه گذار مستقل بوده و در هر زمان قابل ارزیابی است .

6 – 3) این بیمه نامه در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه ها و نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و در صورت طراحی مناسب با توجه به پارامترهای اقتصادی حاکم بر جامعه متقاضیان زیادی خواهد داشت .

7 – 3) از زمان تشکیل ذخیره ریاضی تا زمان شروع پرداخت مستمری مزایای این بیمه نامه مانند سایر بیمه های عمر به شرح زیر می باشد:

الف) امکان دریافت وام بیمه شدگان از محل ذخیره حاصل از حق بیمه های دریافتی و سودهای حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ریاضی .

ب) افزایش سرمایه .

ج) پوشش بیمه گذاران در مقابل خطر فوت .

د) تضمین حداقل سود سالانه .

ه) استفاده از معافیت های مالیاتی موجود در رابطه با حق بیمه های پرداختی .

و) داشتن حداقل یک پوشش بیمه ای عمر در قالب یک مستمری سالانه .

8 -3) طولانی بودن مدت بیمه نامه می تواند کمک خوبی جهت برنامه ریزی بلند مدت برای طرح های سرمایه گذاری شرکت بیمه باشد .

9 – 3) پاسخگویی به قشر وسیعی از جامعه که دارای هیچ گونه درآمد بازنشستگی نیستند و یا کسانی که درآمد بازنشستگی دارند ولی درآمد آنها در دوران بازنشستگی کفاف هزینه های زندگی را ندارد .