بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما

 

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می شود را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد.

در واقع هر شخص حقیقی یا حقوقی که فردی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد، در مقابل کارکنان خود مسئول است .کارفرما میتواند کارکنان خود را در قبال موارد ذیل بیمه نماید :

 • خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری
 • قصور در نظارت
 • استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار
 • عف اقدامات ایمنی

ویژگیهای بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 • قابل ارائه به کلیه کارکنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی، روز مزد، قراردادی به صورت تمام وقت یا پاره وقت
 • امکان صدور بیمه نامه بدون نیاز به ذکر اسامی کارکنان و با تعریف کامل پروژه مورد بیمه و محدوده آن
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور تولید، تعمیرات و خدمات را تحت پوشش قرار می‌دهد
 • پوشش اکثر خطرات احتمالی برای کارگران در بخش ساختمانی (لینک به صفحه جدید)
 • سهولت و روانی در ارائه خدمات بیمه‌ای
 • حمایت از حقوق کارکنان و کارگران و جبران زیان‌های جسمانی وارد به آنها به دلیل عدم آگاهی از قوانین و یا عدم توانایی آنان در پیگیری قانونی
 • خطرات احتمالی برای کارگران در بخش ساختمانی

در کارهای ساختمانی بیشترین خطرات احتمالی که کارکنان را تهدید می‌نماید عبارتنداز:

 • سقوط از ارتفاع کارکنان
 • سقوط و پرتاب شدن مصالح ساختمانی بر روی کارکنان
 • خفگی کارکنان در حفر چاه
 • صدمه‌دیدگی در پی‌کنی و ایجاد پایه ستون‌ها
 • صدمه‌دیدگی اعضاء بدن حین کار با بالابر و جرثقیل و تاورکرین و ......

که هر کدام از حوادث شرح داده شده ممکن است منجر به فوت، نقص عضو و همچنین جرح اعضاء بدن گردد که مستلزم تامین هزینه معالجات و همچنین پرداخت دیه وارث توسط بیمه‌گذار خواهد بود.

 • پوشش بیمه نامه مسئولیت کارفرما
 • هزینه های پزشکی ناشی از صدمات وارد به پرسنل ناشی از حادثه
 • هزینه های آمبولانس و فوریت های پزشکی
 • غرامت نقص عضو و یا ارش ناشی از حادثه
 • غرامت فوت ناشی از حادثه
 • مطالبات سازمان تامین اجتماعی
 • هزینه های دفاع بیمه گذار در مراجع قضائی در ارتباط با دعاوی احتمالی پرسنل ناشی از حوادث تحت پوشش