بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.

 اهداف بیمه نامه

در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.

مخاطبین بیمه نامه

کلیه صاحبان پارکینگ های عمومی و خصوصی به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

فوت
نقص عضو
هزینه پزشکی
خسارت مالی ناشی از سرقت جزئی خودرو
خسارت ناشی از آتش‌سوزی
خسارت مالی ناشی از سرقت
خسارت شکست شیشه
 

برخی از شرایط بیمه مسئولیت مدیران پارکینگ های عمومی

۱-   در زمان عقد قرارداد بیمه، حداکثر سقف تعهدات بیمه گر تعیین خواهد شد و در زمان بروز خسارت، بیمه گر خارج از این بازه عمل نمی کند.

۲-   در صورتی که یکی از وسایل نقلیه در پارکینگ به سرقت برسد، بیمه گر ابتدا به مدت ۶ ماه بعد از اعلام سرقت خودرو صبر می کند و در صورتی که در این مدت اتومبیل یافت نشد، نسبت به یافتن ان اقدام خواهد کرد.

۳-   در صورتی که خسارت های بدنی شخص ثالث در پارکینگ عمومی رخ بدهد، بیمه گر زمانی به تعهدات خود عمل می کند که این خسارت ناشی از تصادف با اتومبیل دیگر نبوده باشد.

۴-   پارکینگ هایی که مختص خودروهای تصادفی و یا توقیفی هستند قابل بیمه شدن نخواهند بود.

شرایط پارکینگ های برای استفاده از بیمه مسئولیت

تنها پارکینگ هایی می توانند از بیمه مسئولیت استفاده کنند که از شرایط زیر برخوردار باشند:

۱-   پارکینگ باید مجهز به امکانات امنیتی همانند گارد محافظ، دوربین مدار بسته، کپسول آتش نشانی و… باشد.

۲-   روشنایی پارکینگ در حد مناسب باشد تا در حین رانندگی مشکلی رخ ندهد.

۳-    ورود و خروج خودروها به صورت کامپیوتری ثبت گردد.