بیمه مسئولیت مدنی تورها

بیمه مسئولیت مدنی تورها

بیمه مسئولیت مدنی تورها
در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود. از این رو کلیه مسئول آژانس مسافرتی که مالکیت تور را به عهده دارد در قبال مراجعه‌کنندگان به آژانس ها به این بیمه نامه نیاز دارند.
بیمه مسئولیت مدنی تورها در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده گرفته و جبران خسارت می کند.

بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.

از این رو کلیه مسئول آژانس مسافرتی که مالکیت تور را به عهده دارد در قبال مراجعه‌کنندگان به آژانس ها به بیمه تورهای مسافرتی نیاز دارند.

مسئولیت افرادی که با تورهای سیاحتی- زیارتی به سفر می‌پردازند، بر عهده مسئول آژانس مسافرتی است که مالکیت تور را به عهده دارد.

همچنین تور لیدر ها نیز از مسئولیت بالایی برخوردارند که بیمه راهنمایان تور می تواند جبران خسارات را برعهده بگیرد.
 

پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت تورها :
حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری
حوادث ناشی از خطرات جنگ

استثنائات بیمه نامه :
خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
خسارات ناشی از نزاع و درگیری
خسارات ناشی از غرق شدن
خسارات ناشی از عملیات تروریستی