بیمه مسئولیت وکلا

بیمه مسئولیت وکلا

بیمه مسئولیت وکلا

این بیمه‌نامه به منظور پوشش مسئولیت خسارات ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود. همچنین کلیه وکلای دادگستری در قبال افراد ثالث به این بیمه نامه نیاز دارند.. با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری خطراتی همچون خسارت مالی تحت پوشش قرار میگیرد.

با توجه به شرايط مندرج در بيمه‌نامه بیمه مسئولیت حرفه‌ای وكلاي دادگستري خطراتي مانند خسارت‌های مالي را به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد:

1) اشتباه و قصور غیرعمد: درصورتی که در اثر اشتباه و قصور غیرعمد حرفه‌ای بیمه‌گذار (وکیل) در انجام وظایف، خسارت مالی به موکل یا موکلین وارد شود و بیمه‌گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار و یا بر اساس رأی مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
2) پرداخت حق الزحمه: درصورتی که در اثر حادثه، بیمه‌گذار فوت کند یا دچار نقص عضو شود، و ادامه اجرای تعهدات وی منطبق با قرارداد وکالت امکانپذیر نباشد، بیمه‌گر به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه‌گذار از موکل اقدام می‌نماید.

این قرارداد بر اساس اظهارات بیمه‌گذار تنظیم می‌شود، و حق بیمه نیز بر اساس آن تعیین شده است بنابراین بیمه‌گذار باید موارد زیر را رعایت نماید:

بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قراردادبیمه، موظف است اطلاعات خود را در مورد کیفیت خطر بیمه‌شده به طور کامل و به‌صورت کتبی دراختیار بیمه‌گذار قرار دهد.
اگر در طول مدت‌بیمه تغییراتی در كیفیت و یا وضعیت موضوع‌بیمه به‌وجود آید كه باعث افزایش احتمال بروز حادثه شود، و همچنین اگر شغل و حرفه بیمه‌گذار تغییر کند و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط بیمه‌گذار با موضوع‌بیمه به‌وجود آید، ‌بیمه‌گذار موظف است این موضوع را به اطلاع ‌بیمه‌گر برساند.
بيمه‌گذار موظف است وقوع هرگونه حادثه مرتبط با موضوع اين قرارداد و همچنين هر نوع ادعا و مطالبه موكلين عليه خود كه به اين قرارداد مربوط شود را در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بيمه‌گر برساند؛ اعم از اينكه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي يا به صورت ارسال اظهارنامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد. و همچنین موظف است، نام و نشاني مطالبه‌كننده يا اقامه‌كننده دعوی، مشخصات زيان‌ديده، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات، هر نوع سند و مدرک كه در اين‌باره در اختيار دارد، و همچنین نكات ديگر مربوط به موضوع را به بيمه‌گر تسليم و با بيمه‌گر در تحقيقات و رسيدگي و دفاع همکاری نمايد.
 عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرايط فورس ماژور به بيمه‌گر حق خواهد داد كه قرارداد را فسخ و جبران خسارت‌هایي را كه از اين جهت متوجه او مي شود از بيمه‌گذار طلب نمايد .