بیمه مسئولیت مهد کودک

بیمه مسئولیت مهد کودک

بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک 

عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر کودکان ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت نگهداری کودکان در مهد کودک ،خسارت بدنی ناشی از حادثه به کودکان وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع ذیصلاح قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .مدیران مهد کودک با خرید این بیمه نامه در حاشیه امنیت کامل در برابر حوادث احتمالی ناشی از قصور و کوتاهی ، سهل انگاری خود و پرسنل مهد قرار خواهند گرفت . بیمه حوادث تحصیلی کودکان بیمه نامه دیگری است که مدیران مهد کودک می توانند علاوه بر بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک به عنوان مکمل تهیه نمایند  .

                                           حق بیمه، بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک

عوامل موثر در محاسبه حق بیمه عبارتند از :

1- ظرفیت نگهداری کودک

2- مدت بیمه نامه 

3- میزان تعهدات هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو

4- نگهداری یا عدم نگهداری از کودکان استثنائی

5- نگهداری یا عدم نگهداری از کودکان شیرخوار

6- برگزاری یا عدم برگزاری تورها و سفرهای گردشی  بیرون از مهد کودک

نکته مهم :

از آنجاییکه تعداد ظرفیت نگهداری کودک از عوامل مهم تعیین حق بیمه محسوب میگردد جهت جلوگیری از مشکلات حقوقی در زمان پرداخت خسارت حتما تعداد واقعی کودکان اعلام شود و چنانچه در طول مدت بیمه تغییراتی ایجاد شد حتما مراتب به اطلاع شرکت بیمه رسانیده شود .
 

استثنائات بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک :

1- خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2- خسارت های ناشی از انفجار هسته ای ، تشعشعات رادیو اکتیو

3-خسارت های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش ، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل 

4- خسارت های ناشی از تخلف از قوانین نظامات دولتی

 با توجه به کم و زیاد شدن تعداد کودکان در طول مدت بیمه نامه در مهد کودک، معیار شرکت بیمه بر اساس اسامی و تعداد ثبت نامی می‌باشد که با توجه به ظرفیت درج شده در مجوز فعالیت مهد کودک ثبت نام شده باشند.
این بیمه نامه بی نام می‌باشد( یعنی  آوردن نام بیمه شده‌ها در بیمه نامه اجباری نیست)
برخی از شرکت‌های بیمه، در مقابل کودکان استثنایی پوششی را ارائه نمی‌کنند.
در این بیمه نامه تعهد شرکت بیمه برای کودکان شیرخوار با توجه به مجوزی که مهد کودک برای نگهداری کودکان شیرخوار دارد را تحت پوشش می‌باشد.
بیمه گذار موظف است در صورت داشتن وسایل بازی از قبیل چرخ و فلک و سرسره و … در فرم پیشنهاد این موارد را به اطلاع شرکت بیمه برساند.
اگر مهد کودک سرویس حمل و نقل برای کودکان داشته باشد، خسارات ناشی از مسئولیت رانندگان وسائط نقلیه ای که کودکان را جابجا می‌نمایند مشمول این بیمه نامه نمی‌باشد.
خسارات مالی در این بیمه نامه تحت پوشش نبوده و فقط خسارات جانی در تعهد این بیمه نامه می‌باشد.
اگر اردوهای یک روزه از طرف مهد کودک انجام می‌شود، مسئولیت بیمه گذار (مدیر مهد کودک) در مقابل خسارت جانی وارد به کودکان، در گردش‌های یک روزه مشروط به اعلام اسامی آن‌ها قبل از اعزام، تحت پوشش می‌باشد.
در بیشتر شرکت‌های بیمه خسارت ناشی از مسمومیت‌های غذایی کودکان تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
اگر مهد کودکی دارای استخر می‌باشد، می‌بایست یک بیمه نامه مسئولیت ناجیان غریق برای استخر تهیه نماید در غیر این صورت خسارات جانی اتفاق افتاده در استخر تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
 

میزان تعهدات بیمه چقدر است؟
برای هر کدام از پوشش‌های گفته شده با توجه به دیه ماه حرام و  ماه عادی که قوه قضائیه تعیین میکند و بر اساس میزان تعهد مورد درخواست بیمه گذار مشخص می‌شود.

جبران خسارت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه:

در این پوشش تعداد دیه‌های فوتی که مورد درخواست بیمه گذار است در بیمه نامه درج می‌شود.

جبران هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه:

در این پوشش سقف تعهدات مورد درخواست بیمه گذار به عنوان هزینه پزشکی در بیمه نامه را مشخص می‌کند.
میزان هزینه پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
ممکن است بیمه گذار در طول مدت داشتن بیمه نامه چند هزینه‌ پزشکی درخواست داشته باشد که در بیمه نامه درج شود، در این قسمت تعداد هزینه‌های پزشکی طول مدت بیمه نامه  مشخص می‌شود.