اطلاعات بیمه ای قسمت1

اطلاعات بیمه ای قسمت1

بیمه چیست:بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها را می دانند بنابراین می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد.

بیمه یک قرارداد و پیمان است بین دو نفر که بر اساس آن بیمه گر (شرکت) در برابر مبلغی که از بیمه گذار دریافت می‌کند تعهد مینماید ضرر و زیانی که به طور ناگهانی به وی وارد شده است را جبران کند.

مبلغی که دریافت می‌شود حق بیمه نامیده می‌شود و آن چیزی هم که مورد قرارداد است موضوع بیمه نام دارد.

اگر بخواهیم به زبان راحتتری به مزایای آن اشاره کنیم بهتر است بگوییم به طور مثال: اگر شما کارخانه خود را که مجهز به انواع تجهیزات برقی است را بیمه آتش سوزی کنید خیالتان راحت است که اگر روزی بر اثر حادثه‌ای وسایل اتصالی کنند و کارخانه و وسایل آن در آتش سوزی خسارت ببینند بیمه، خسارت شما را می‌پردازد در غیر اینصورت شما به اصطلاح یک ورشکسته به حساب می‌آیید.

 

انواع بیمه:

بیمه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

اشخاص

اموال

بیمه اشخاص شامل چند بخش است:

عمر

حوادث

درمان

بیمه اموال شامل چند بخش است:

بیمه اتومبیل

آتش سوزی