بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری

بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری

بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری

براساس این طرح بیمه‌ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.
مدیران محترم مراکز اقامتی مسئول جبران خسارت وارده به مسافران اعم از مالی، جانی و هزینه پزشکی در مدت اقامت  هستند.

در طی مدت اقامت مسافرین در هتل‌ها، ممکن است حوادث و خطراتی نظیر مسمومیت ناشی از غذای رستوران، حادثه در اماکن ورزشی مانند استخر، حوادثی مثل سر خوردن و یا سقوط رخ دهد که این حوادث منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت شوند. در این‌صورت مدیر مجموعه طبق قانون مسئول جبران خسارت است.

مدیران با پرداخت هزینه ناچیز و خریداری بیمه می‌توانند مسئولیت حرفه‌ای خود در برابر مسافران را بیمه نمایند.

اهمیت و مزایا

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی( هتلها- مهمانسرا ها- متلها) در مورد جبران خسارت بدنی و مالی وارده به مسافرین، بدین معنی که اگر در اثر خطا،غفلت،قصور و اشتباه حرفه ای بیمه گذار، خسارتی متوجه مسافرین گردد و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مقامات ذیصلاح محرز گردد،بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام مینماید.

مخاطبین

کلیه دارندگان هتل ها ، مسافرخانه ها وسایر اقامت گاه ها به این بیمه نیاز دارند.