بیمه درمان تکمیلی گروهی

بیمه درمان تکمیلی گروهی

یکی از امکانات رفاهی که شرکت ها و موسسات حقوقی می توانند برای کارمندان خودشان ارائه دهند، امکان خرید بیمه نامه تکمیل درمان است که شرکت بیمه سامان بیمه نامه تکمیلی درمان را به صورت گروهی به سازمانها، شرکت های دولتی و خصوصی ارائه می دهد. 

خرید بیمه نامه گروهی درمان چه شرایطی دارد؟

بیمه تکمیلی گروهی سامان به دو شکل عرضه می شود:

گروههای بزرگ بالای 200 نفر و گروههای کوچک کمتر از 200 نفر

برای گروههای بزرگ،  نیاز به پر کردن پرسشنامه سلامت نخواهد بود. ضمن اینکه نرخ و شرایط آن بنا به شرایطی که بیمه گذار درخواست می کند تعیین می شود.

بیمه تکمیلی گروهی برای گروههای کوچک (به این شرکت ها اصطلاحاً SME گفته می شود) به این صورت است که نرخ و شرایط مشخصی را در قالب جدول طرح ها توسط بیمه سامان ارائه شده و شما می توانید برای هر یک از اعضای گروه طرح مخصوص به خود را انتخاب کنید. در نهایت در قالب گروه بیمه نامه های تکمیل درمان صادر شده و پرداخت مبالغ هم توسط شرکت یا سازمان انجام می شود.

 

فرانشیز در بیمه تکمیل درمان گروهی چقدر است؟

در بیمه های تکمیل درمان گروهی، به درخواست بیمه گذار و همچنین موافقت شرکت بیمه سامان، بین 10 درصد تا 40 درصد  فرانشیز لحاظ می شود. فرانشیز مبلغی است که بیمه شده می بایست از هزینه درمان پرداخت کند. (در صورتی که از بیمه گر پایه مثل تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی استفاده نکرده باشد) .

دوره انتظار در بیمه نامه های تکمیل درمان گروهی چه مدت است؟

در بیمه تکمیل درمان گروهی، دوره های انتظار متفاوتی ارائه می شود. دوره انتظار مدتی است که برخی از پوشش ها مثل زایمان یا برخی بیماری های مزمن، از ابتدای بیمه نامه تحت پوشش نیستند.

به دو دلیل امکان دارد که در قرارداد تکمیل درمان گروهی شرکت شما، دوره انتظار کمتر شده یا حذف شود:

1- به دلیل تعداد بیمه شدگان بالا

2- به دلیل تمدید بیمه نامه نزد بیمه سامان

چه کسانی می توانند در طول قرارداد به لیست بیمه شده ها اضافه شوند؟

معمولاً افرادی می توانند به قرارداد بیمه تکمیل درمان گروهی اضافه شوند که یکی از شرایط نوزاد بدو تولد (حداکثر تا دو ماه) یا همسر تازه ازدواج کرده (حداکثر تا یک ماه) را دارا باشند. 

چطور باید معرفی نامه برای خسارت دریافت کنیم یا مدارک خسارت را باید کجا تحویل دهیم؟

شرکت درمانت به عنوان مرکز پرداخت خسارت بیمه های درمان بیمه سامان فعالیت می کند.