طرح های بیمه کرونا

طرح های بیمه کرونا

مزایای بیمه کرونای ارائه شده توسط شرکت بیمه‌گر سامان
تقبل هزینه بستری و درمان بیمارستانی بیماری کرونا : حداکثر 20 میلیون تومان
تقبل هزینه مرخصی استعلاجی بیماری کرونا : به ازای هر روز جا ماندن از کار 300 هزار تومان
پوشش 200 میلیون تومانی خسارت فوت بیمه‌گزار بیمار کرونایی
مشخصات بیمه‌نامه کرونا
شرکت بیمه سامان طرحهای مختلف برای پوشش خسارت‌های بیماری کرونا ارائه کرده است (سقف تعهدها برحسب تومان است)