بیمه مسئولیت شهروندی

بیمه مسئولیت شهروندی

شرکت بیمه سامان در راستای پیاده‌سازی حمایت از هموطنان عزیز با طراحی بیمه‌نامه جدید مسئولیت مدنی شهروندان ایرانی، آن قسمت از مسئولیت شهروندی هر فرد در مقابل دیگر افراد جامعه که در نتیجه بی احتیاطی و غفلت و سهل انگاری به جان یا سلامتی یا مال دیگر افراد جامعه لطمه ای وارد نماید را تحت پوشش قرار می دهد.

موضوع این بیمه‌ نامه عبارت است از مسئوليت مدني بیمه‌گذار و یا خانواده وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی و یا مالی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه به اشخاص ثالث وارد آید. منظور از شخص ثالث در این بیمه‌نامه، هر شخصی است که هیچ یک از روابط کارفرمایی- کارگری، استفاده‌کننده از خدمات حرفه‌ای، استفاده‌کننده از محصولات تولیدی را با بیمه‌گذار نداشته و در جریان کار و زندگی روزمره خود در اثر فعل یا ترک فعل غیرعمدی بیمه‌گذار دچار آسیب بدنی یا زیان مالی شود.

در بیمه مسئولیت شهروندی سامان  شرکت بیمه کننده موظف می شود اگر شخص ثالثی دچار صدمه و خسارت شده بود، این شخص دارای بیمه هایی از قبیل کارفرمایی، کارگری، تولیدی و ... نبود، هزینه های خسارت های وارد شده را به فرد پرداخت کند. میزان این هزینه ها توسط کارشناسان بیمه محاسبه می گردد و به شخص پرداخت می شود. 
پوشش این بیمه برای زمانی که است که این فرد سهوا به شخص ثالثی صدمی وارد می کند برای مثال زمانی که یک فرد در زمان دو چرخه سواری به شخصی صدمه وارد کند. 
این بیمه فقط برای زمانی که صدمه از سمت سرپرست خانوده به فرزندان یا دعواهای خانودگی صورت بگیرد مشمول نمی شود و این بیمه به صورت انفرادی و خانوادگی می شود استفاده کرد. 
بیشترین هدف از این بیمه برای افراد بالای 18 سال که بیمه ندارند و جایی نیز مشغول به کار نیستند طراحی شد. از جمله دانشجویانی که در راه رفت و امد به دانشگاه اگر دچار صدمه مالی یا جانی شوند، بیمه بتواند هزینه های آن هارا پرداخت کند و خود شخص متحمل هزینه نشود. 
این بیمه برای خانواده هایی که کودکان زیر 18 سال نیز دارند مفید است، زیرا اگر فرزندشان صدمه ای به کسی وارد کند خانواده باید خسارت ها آن را پرداخت کنند که در این صورت بیمه این هزینه ها به عهده می گیرد.