تخفیفات بیمه بدنه

تخفیفات بیمه بدنه

بیمه نامه های بدنه دارای دو تخفیف اصلی و اضافی می باشند.

تخفیف‌های اصلی شامل:
تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی متعلق به خودروهای صفر کیلومتر
 تخفیف ۱۰ درصدی مخصوص خرید نقدی در تمام شرکت‌های بیمه
تخفیف عدم‌خسارت بیمه بدنه
در بیمه بدنه نیز مانند بیمه شخص ثالث، تخفیف عدم‌خسارت برای خودروهایی که از شرکت بیمه خسارت دریافت نکرده باشند، محاسبه می‌شود.

تعدادسال‌های عدم خسارت                درصد تخفیف

یک سال عدم‌خسارت                              25%

دو سال عدم‌خسارت                               35%

سه سال عدم‌خسارت                             45%

چهارسال و بیشتر عدم‌خسارت                 60%

 

تخفیف‌های فرعی شامل:
هرشرکت بیمه تخفیفات فرعی مختص به خود را در این رشته دارد، در این جا به ذکر چند نمونه خواهیم پرداخت.

تخفیف ارزش خودرو مختص خودروهای گران‌قیمت
تخفیف‌های گروهی
تخفیف مناسبت‌های خاص
تخفیف مخصوص دارندگان بیمه‌عمر و حساب بلندمدت سامان و پاسارگاد
دارندگان بیمه شخص ثالث که از همان شرکت، بیمه بدنه نیز تهیه کنند.
و ...