بیمه باربری

بیمه باربری

یکی از مهمترین دغدغه‌های صاحبان کالا و بازرگانان، نقل و انتقال و به سلامت رسیدن کالا در حین جابجایی آن بوده است. همواره از قدیمی‌ترین مفاهیم بیمه می‌توان به بیمه حمل و نقل کالا اشاره کرد، به خصوص در سفر دریایی. بنابراین بیمه باربری را می‌توان از قدیمی ترین بیمه ها یا اولین بیمه در دنیا دانست.

در کشور ما نیز بیمه های باربری برای حمل های هوایی، زمینی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. و با توجه به مبدأ و مقصد کالاها، دو نوع بیمه نامه در این زمینه صادر می شود. بیمه باربری داخلی برای کالاهایی که در داخل کشور و با مبدأ و مقصد ایران صادر می شوند. و بیمه باربری وارداتی و صادراتی که همانطور که از اسمش پیداست برای حمل و نقل بین المللی به کار گرفته می شود. - شرکت بیمه سامان بیمه نامه باربری با شرایط خسارت کلی یا تلف شدن کامل کالا (Total Loss) را هم ارائه می نماید که این بیمه نامه با حداقل حق بیمه صادر می شود و با داشتن آن صرفاً در صورت از بین رفتن کل کالا در یک مرحله در اثر آتش سوزی یا غرق شدن کل محموله، خسارت قابل پرداخت خواهد بود.

- شرکت بیمه سامان آمادگی دارد محموله های بیمه گذاران را در شرایط خاص در قبال خطرات ناشی از آشوب و جنگ نیز تحت پوشش قرار دهد!

بیمه باربری چیست؟

برای تمامی بازرگانان در جابجایی کالا با هر وسیله نقلیه از هر مبدا به هر مقصدی مطلوب است که علاوه بر امنیت این جابجایی با حفظ تمامی نکات ایمنی، از یک بیمه باربری نیز بهرمند گردند تا در زمان وقوع خسارت از این پوشش استفاده نمایند. بیمه باربری با توجه به نوع کالا، سرمایه، نوع خرید، نوع وسیله حمل، مبدا و مقصد، پوشش مورد درخواست، دارای نرخ و شرایط می‌باشد. در جریان بیمه باربری، بیمه گر در قبال گرفتن حق بیمه متناسب با پوشش‌ها متعهد می‌گردد در طی مسیر حمل به مورد بیمه با یکی از حوادث قید شده دچار خسارت شد تحت پوشش و یا بیمه‌گذار براساس‌ قوانین‌ و مقررات ‌بین‌المللی‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزینه‌هایی‌گردید، زیان‌ وارد به‌کالا را جبران‌ کرده‌ و هزینه‌ها را هم‌ بپردازد.در ادامه به بررسی موارد و پوشش‌های بیمه باربری خواهیم پرداخت.
نکته: بیمه باربری برای ترخیص کالا از گمرک از مدارک و موارد مورد نیاز و لازم می‌باشد.

انواع بیمه باربری

بیمه باربری با توجه به مبدا و مقصد حمل دارای انواع و دسته بندی می‌باشد که به صورت زمینی، دریایی، هوایی یا ترکیبی از موارد یاد شده، وسیله حمل مشخص و با کلوزهای A, B, C,Total loss ارائه می‌گردد.

بیمه باربری وارداتی
اگر کالا از خارج از مرزهای کشور وارد گردد برای این کالا بیمه باربری وارداتی مورد نیاز است
بیمه باربری صادراتی
اگر کالا از داخل به خارج کشور حمل شود بیمه باربری صادراتی مورد درخواست است
بیمه باربری داخلی
حمل کالا در داخل کشور با بیمه باربری داخلی انجام می گردد
بیمه باربری ترانزیت
کالاهایی که مبدا و مقصد خارج از مرزهای کشور ما باشد و تنها کشور ایران در مسیر حمل باشد

خطرات تحت پوشش کلوز     C
این کلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی را که منطقاً مرتبط با یکی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می دهد:
1)  آتش سوزی یا انفجار 
2)  بگل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد باکف دریا ، غرق شدن ، یا واژگون شدن کشتی یا شناور 
3)  واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی 
4)  تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب 
5)  تخلیه کالا در بندر اضطراری 
6) فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی 
7)  به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

خطرات تحت پوشش کلوز B
این کلوز بجز بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی که منطقاً مرتبط با یکی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می دهد:
1)  تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
2)  تلف یا آسیب وارده به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از موارد ذیل باشد : 
       2-1) فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی 
       2-2)به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی 
       2-3)ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر ، لیفت وان یا محل انبار . 
3)زلزله - آتشفشان یا صاعقه 
4) تلف شدن کلی هربسته درکشتی یاشناور و یا تلف کلی هر بسته

لازم به ذکر است هم اکنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:

- عدم تحویل یک بسته کامل کالا 

- دزدی

- قلاب زدگی

- آبدیدگی

- روغن زدگی

- شکست و ریزش

- خسارات ناشی از کالاهای مجاور

نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد.

خطرات تحت پوشش کلوز A
 با کلوز A  کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .این بیمه کلیه خطرات به جزء بند های 4 ، 5 ، 6 ، 7، را که موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه میگردد، تحت پوشش قرار می دهد .